Завантаження...
дніпровський центр професійно-технічної освіти державний професійно-технічний навчальний заклад офіційний веб-сайт

Загальні умови вступу в ДЦПТО

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до державного професійно-технічного навчального закладу
«Дніпровський центр професійно-технічної освіти»

Загальна частина

1.1 Ці правила є обов’язковими для закладу професійної (професійно-технічної) освіти державного професійно-технічного навчального закладу «Дніпровський центр професійно-технічної освіти» (Далі ДПТНЗ «ДЦПТО»)

1.2 До ДПТНЗ «ДЦПТО» приймаються громадяни України. Прийом на навчання громадян України здійснюється за наявності ліцензії на підготовку (у тому числі первинну професійну), професійно-технічне навчання.

Особливості прийому на навчання до закладу професійної (професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення в частині проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту (якщо особа не отримала документ про освіту відповідно до законодавства), визначаються відповідно до Порядку прийому для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року № 271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за № 505/36127.

1.3 Кожен має рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця проживання, мовних або інших ознак, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Обмеження допускаються за медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України та освітньо-кваліфікаційними характеристиками (відповідно до Державних стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з професій, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України).

1.4 Прийом громадян до ДПТНЗ «ДЦПТО» здійснюється для здобуття:

  • професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник»;

1.5 Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами.

1.6 Прийом громадян понад державне/регіональне замовлення, а також професійне (професійно-технічне) навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

Додатки до Правил прийому до ДЦПТО

УВАГА! Дистанційне навчання! З 01.06.2023 новий розклад!